Dydd Sadwrn Awst 6 & 7, 2022

Porthaethwy 9.30 y.b. - 6.0 y.h.
Mynediad £5 y dydd
Plant am ddim

Beth sy’ ymlaen

Cynhyrchwyr bwyd a diod lleol ac ymhell

bwyd stryd rhyngwladol

crefftau, cerddoriaeth a hwyl i’r teulu

parcio di dâl

Mae Gŵyl Fwyd Menai yn dychwelyd yr haf hwn!

Mae Gŵyl Fwyd Menai (sy’n cael ei threfnu gan yr un cwmni sy’n trefnu’r gwyl Fwyd Biwmares) yn cael ei chynnal dros 2 ddiwrnod ar y maes hamdden Mhorthaethwy, Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Mae'r ŵyl yn argoeli i fod hyd yn oed yn well eleni gyda hyd yn oed mwy o cynhyrchwyr bwyd a diod, stondinau creffta stondinau bwyd stryd! Bydd cerddoriaeth fyw ffantastig yn cael ei pherfformio ar y llwyfan drwy gydol y penwythnos a ffair fach ar y safle i ddiddanu'r plantos!

Bydd digon yn digwydd drwy'r dydd a mwy i'w cyhoeddi!

Ar agor o 9.30-6pm

Yn dilyn llwyddiant arbennig Gŵyl Fwyd Beaumaris, mae'r trefnwyr am fod yn gyfrifol am gwyl fywd newydd yn Porthaethwy, sef Gŵyl Fwyd Y Fenai. Fe cynhelir ar 3ydd & 4ydd Awst, ar y cae hamdden a’r ardal cyfagos yng nghanol y dref. Bydd canran o’r elw yn mynd tuag at mydiadau ac elusennau lleol.

Bydd parcio a theithio am ddim i fynychwyr yr ŵyl ym meysydd parcio'r ŵyl a bydd arwyddion clir ar y diwrnod.

Cofiwch ymweld y masnachdai amrywiol o safon yn Porthaethwy.

Arddangoswyr

Cynnig arlein

Ar gyfer ymholiadau e-bostiwch:

Hefyd cysylltwch â ...

  • Hefin ar 07900 296870
  • Merfyn ar 07778 489496